مدیرعامل شرکت عمران صدرا: اهمیت فارس در بخش درمان و علوم پزشکی کشور و خاورمیانه بارز است
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه پایش شهر صدرا: شهر جدید صدرا می تواند به برند شهرهای جدید ایران تبدیل شود.
۱۳۹۶-۱۰-۲۲

آگهی فراخوان فروش املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۳ لغایت ۹۶/۱۰/۲۸ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش – خیابان دنا – دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه فرمایند.
زمان بازدید املاک در مورخ ۹۶/۱۱/۵ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۶/۱۱/۸ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۶/۱۱/۹ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

 

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل

(ریال)

شرایط فروش

تضمین مزایده ( ریال )

۱

زمین تجاری – مسکونی

۲۰۰هکتاری

۵۲۰

۱۴۸۱٫۲

تجاری – مسکونی

۶۵,۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

۲,۱۷۵,۱۸۴,۰۰۰

۲

زمین آپارتمانی

۲۰۰هکتاری

۵۱۹

۲۵۱۰٫۶

آپارتمان

۵۰,۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰

تمام نقدی

۱,۷۲۶,۳۶۶,۰۰۰

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است