نگارخانه و خانه فرهنگ شهر صدرا آغاز به کار کرد.
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
مشکلات تصفیه خانه فاضلاب غرب صدرا حل شد
۱۳۹۶-۰۵-۰۱

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۶/۵/۱ لغایت ۹۶/۵/۷ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه www.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۶/۵/۱۰ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۶/۵/۱۷ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۶/۵/۱۸ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد/قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت کل نقد و اقساط (ریال)

شرایط فروش

توضیحات

تضمین مزایده(ریال)

۱

زمین مسکونی

سری دوم زمین شهری

۹۹

۰

۲۱۵/۶۵

مسکونی

۱,۰۱۹,۶۲۸,۱۵۶

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۰۱,۹۶۲,۸۱۶

۲

زمین مسکونی

سری دوم زمین شهری

۱۷۵

۰

۱۸۷/۷۱

مسکونی

۸۸۷,۵۱۶,۳۴۳

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۸۸,۷۵۱,۶۳۴

۳

زمین مسکونی

۲۸هکتاری

۴۲۹/۱

۰

۲۲۱/۵۶

مسکونی

۱,۱۷۰,۸۰۶,۱۲۵

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۱۷,۰۸۰,۶۱۳

۴

زمین مسکونی

۲۸هکتاری

۴۲۰

۰

۱۹۱/۲۵

مسکونی

۱,۰۱۰,۶۳۶,۷۱۸

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۰۱,۰۶۳,۶۷۲

۵

زمین مسکونی

زمزم

۵۰۸/۳

۰

۱۷۸/۸۰

مسکونی

۷۷۵,۷۶۸,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۷۷,۵۷۶,۸۵۰

۶

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۰۵

۰

۳۶۴/۹۲

مسکونی

۲,۸۴۱,۸۱۴,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۲۵۲,۰۹۰,۷۲۵

۷

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۲۵

۰

۲۴۶

مسکونی

۱,۹۱۵,۷۲۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۹۱,۵۷۲,۵۰۰

۸

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۱۰

۰

۲۵۰

مسکونی

۱,۹۴۶,۸۷۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۹۴,۶۸۷,۵۰۰

۹

زمین مسکونی

۲۰۰هکتاری

۷۳۱

۰

۳۳۲

مسکونی

۲,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۲۳۴,۶۵۵,۶۲۵

۱۰

زمین آموزشی

۲۰۰هکتاری

۹۵۱

۰

۲۴۷۹/۹۵

آموزشی

۹,۶۵۶,۳۰۵,۳۱۲

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۵۰۹,۶۸۹,۱۵۹

۱۱

مجتمع تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۴۸

۱

۲۹/۸۵

واحد تجاری

۱,۵۶۰,۷۸۱,۸۷۵

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۵۶,۰۷۸,۱۸۸

۱۲

مجتمع تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۱۶۰

۱

۲۰/۵۲

واحد تجاری

۱,۰۷۲,۹۳۹,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۱۰۷,۲۹۳,۹۵۰

۱۳

مجتمع تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۱۵۱

۱

۲۸

واحد تجاری

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است