۳ قطعه زمین بهداشتی درمانی توسط شرکت عمران صدرا واگذار گردید
۱۳۹۵-۱۰-۱۳
بازدید اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران از شهر صدرا
۱۳۹۵-۱۰-۱۸

بررسی روند اجرای طرح خانه هنرمندان صدرا

در راستای توسعه زیرساخت های فرهنگی شهر صدرا، طراحی و اجرای خانه هنرمندان شهر صدرا در برنامه کاری شرکت عمران این شهر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، مهندس میرزاد مسئول شهرسازی این شرکت در گفتگویی اظهار داشت: با تأکید مدیریت این شرکت و با توجه به نیاز شهروندان این شهر، در راستای زیباسازی و توسعه زیرساختهای فرهنگی و ارتقاء هویت شهر جدید صدرا، بررسی پروژه طراحی خانه هنرمندان به فاز برآوردمالی و نحوه اجرای اسکلت رسید.

سارا میرزاد ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح خانه هنرمندان و چندین طرح شاخص مشابه که در برنامه کاری شرکت عمران شهر جدید صدرا قرار گرفته است، گام های اساسی در جهت تقویت هویت شهری و برطرف سازی نیاز ساکنان این شهر برداشته شود.

شایان ذکر است طرح فاز ۱ معماری و سازه توسط دفتر مشاور دیگر ( دکتر علیرضا تغابنی) به تصویب نظام مهندسی ساختمان استان رسیده است.

 

                                روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است