مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا: مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه به ویژه توسعه شهری
۱۳۹۷-۱۲-۱۲
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی
۱۳۹۷-۱۲-۱۶

گزیده ای از مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی شرکت عمران صدرا + فیلم

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است