ادامه روند بازدید دوره ای مدیر عامل شرکت عمران از پروژه های شهر صدرا
۱۳۹۵-۱۲-۱۷
نهال توسعه اجتماعی شهر صدرا شکوفه زد
۱۳۹۵-۱۲-۱۸

گزارش تصویری کاشت نهال توسط کارکنان مجموعه عمران شهر جدید صدرا

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است