اداره ورزش و جوانان شهر صدرا راه اندازی می شود
۱۳۹۵-۰۲-۰۶
نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر جدید صدرا به نام پروفسور مجید سمیعی پروفسور سمیعی اولین شهروند افتخاری شهر جدید صدرا/
۱۳۹۵-۰۲-۰۶

گزارش تصویری حضور پروفسور مجید سمیعی در شهر جدید صدرا و بازدید از بیمارستان پیوند اعضا بو علی سینا

روز شنبه ۹۵٫۰۲٫۰۴ شهر جدید صدرا میزبان پروفسور مجیدسمیعی پزشک برجسته ایرانی و پدر جراحی مغز و اعصاب جهان بود . وی با حضور در شهر جدید صدرا از مرکز پیوند اعضاء این شهر بازدید و در جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا . شهردار و دیگر مسئولین شرکت نمود.

دیدگاه ها بسته شده است