میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی


پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی
15021704100
املاک
یک ماه
ادارات دولتی رایگان
طرح معدب، برنامه زمان بندی ، اعتبار ساخت

1

بررسی رسیدن جمعیت شهر جدید به بالای 10 هزار نفر

2

مکاتبه با دستگاه بالادستی شهرستانی و یا استانی با مدارک و استدلالات کافی جهت لزوم استقرار دستگاه شهری تابعه

3

همکاری در تأمین مکان محل استقرار اولیه­ی دستگاه مربوطه

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: