میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: پیگیری بر ایجاد تاسیسات زیربنایی


پیگیری بر ایجاد تاسیسات زیربنایی
13051704101
فنی اجرایی - تاسیسات
طبق برآورد انجام شده در طول زمان قردادهای منعقده
براساس وظایف یا توافقات با سایر دستگاه های خدمات رسان یا براساس مبالغ قراردادهای منعقده پرداخت می شود.
مکاتبه، پیگیری، تامین اعتبار، توافقنامه، قرارداد

1

بررسی محله­های در حال ساخت یا ساخته شده­ی از نظر فقدان یا کمبود انشعابات زیربنایی آب، فاضلاب، برق، گاز و مخابرات

2

مکاتبه و پیگیری حضوری جهت رفع نیازهای موجود و آتی انشعابات مربوطه با دستگاه­های متولّی

3

تأمین هزینه­های کمکی از منابع درآمدی داخلی، یارانه­ها و منابع مالی ساکنان/متقاضیان مربوطه

4

نظارت بر اجرا و اتّصال مناسب تأسیسات و انشعابات مربوطه

5

اجرای تاسیسات جدید یا جابجایی تاسیسات قرار گرفته در مسیر پروژه های عمرانی

6

پیگیری اجرای تصفیه خانه های فاضلاب و منابع آب

 

قابل ذکر است که با عنایت به استقرار دستگاه های خدمات رسان در شهر جدید صدرا، دستگاه ها مشغول و ملزم به اجرای تعهدات و وظایف قانونی خود می باشند.

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: