پرسشهای املاک و واگذاری زمین

Z_پرسشهای املاک و واگذاری زمین

با توجه به صدور مجوز اوليه توسط شركت عمران، اخذ عدم خلاف، تمديد يا پايانكار توسط چه كسي صورت مي پذيرد؟

با توجه به استقرار شهرداري صدرا صدور هرگونه مجوز از طريق شهرداري صدرا صورت مي پذيرد.

نحوه واگذاری زمین مسکونی یا باغشهر به چه صورت می باشد؟

مطابق قوانین و مقررات مربوطه,هرگونه واگذاری صرفا از طریق آگهی مزایده عمومی انجام پذیر است.

نحوه واگذاری واحدهای آپارتمانی و تجاری به چه صورت می باشد و وضعیت این واحد ها جهت سکونت و بهره برداری به عنوان مغازه چگونه است؟

همانند واگذاری و فروش قطعات مسکونی,واگذاری واحدهای آپارتمانی و تجاری نیز مستلزم شرکت در مزایده می باشد.ضمن اینکه تمامی واحد های مسکونی دارای پایان کار ساختمانی بوده و پس از تجهیز واحدها از جمله نصب سیستمهای گرمایش-سرمایش-کابینت و غیره قابل سکونت می باشند.در خصوص واحد های تجاری نیز,قبل از برگزاری مزایده متقاضیان خرید قادر به رویت ملک بوده و بنا به نوع فعالیت مورد تقاضای خود و مطابق صنف مربوطه ملزم به مناسب سازی آن می باشند.

نحوه شرکت در مزایده و پرداخت وجه به چه صورت می باشد؟

مطابق قوانین مزایده,هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مبلغ پایه شرکت در مزایده,نرخ بالاتری را پیشنهاد نمایند,به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.ضمن اینکه معمولا اغلب واگذاری های شرکت عمران بصورت نقد و اقساط بوده و نحوه پرداخت وجه بر اساس شرایط شرکت در مزایده و تقسیط تعیین شده خواهد بود.

نحوه واگذاری زمینهای غیر مسکونی مانند کاربریهای ورزشی-درمانی-آموزشی-کارگاهی و فرهنگی به چه صورت می باشد؟

واگذاری زمینهای غیر مسکونی نیز همانند قطعات مسکونی صرفا از طریق مزایده می باشد با این تفاوت که اداره یا سازمان مرجع و متولی امر می بایستی نسبت به تایید صلاحیت و معرفی نامه معتبر و به روز برای متقاضیانی اقدام نموده باشد که این مدرک به عنوان یکی از شروط اصلی شرکت در مزایده خواهد بود. برای مثال اداره کل تربیت بدنی جهت واگذاری زمینهای ورزشی-دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت واگذاری زمینهای درمانی-ناحیه 2 آموزش و پرورش شیراز جهت واگذاری زمینهای آموزشی- سازمان صنعت ومعدن و تجارت جهت واگذاری زمینهای کارگاهی و اداره کل ارشاد جهت واگذاری زمینهای فرهنگی به عنوان متولی امر بوده که متقاضی ملزم به ارائه تایید صلاحیت از این ادارات بر اساس نوع تقاضای خود می باشند.

نحوه صدور سند مالکیت به چه صورت می باشد؟

در خصوص قطعات باغشهری,شرط اصلی ,صدور سند تسویه حساب مالی و سپس اجرای دیوار گذاری و غرس درخت می باشد. در رابطه با دیگر قطعات واگذاری,مجددا انجام تسویه حساب و سپس اخذ پایان کار می باشد.

نحوه واگذاري املاك ( اعم از زمين يا واحد احداثي) به چه صورت مي باشد؟

طبق دستورالعمل واگذاري زمين و ساختمان، ابلاغي توسط شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد، هرگونه واگذاري به بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي) بر مبناي نرخ كارشناسي روز و از طريق فراخوان عمومي انجام مي پذيرد.

نحوه واگذاري زمين هاي غيرمسكوني به بخش خصوصي به چه صورت مي باشد؟

مطابق آئين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد ، واگذاري زمين بر مبناي نرخ كارشناسي روز و از طريق فراخوان عمومي ، صرفا به دارندگان مجوز يا موافقت اصولي از مراجع ذي صلاح انجام مي پذيرد. براي مثال براي اخذ زمين آموزشي ، مي بايست از ناحيه 2 آموزش و پرورش - براي زمين هاي درماني از دانشگاه علوم پزشكي شيراز - براي زمين هاي ورزشي از اداره ورزش و جوانان شهرستان شيراز - براي زمين هاي فرهنگي از اداره كل ارشاد اسلامي استان فارس ، مجوزات لازم ارائه گردد