پرسشهای مزایده و مناقصات

Z_پرسشهای املاک و واگذاری زمین

نحوه اطلاع رسانی مناقصات شرکت به چگونه است ؟

کلیه مناقصات شرکت عمران صدرا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج می شود.

لزومی به ارائه اسناد مناقصه به صورت فیزیکی وجود دارد؟

خیر کلیه اسناد می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و ارسال شود.

آگهی های مناقصه و مزایده شرکت در کدام روزنامه ها درج می گردد؟

آگهی ها در روزنامه های محلی ازمنجمله خبرجنوب، نیم نگاه، شیراز نوین و ... درج می شود.

نحوه اطلاع رسانی مزایده های شرکت چگونه است ؟

در روزنامه های محلی استان و وبگاه شرکت اطلاع رسانی می شود.

اسناد مزایده درکجا ارایه می گردد؟

تهیه اسناد مزایده با مراجعه به شرکت و دبیرخانه قابل دریافت است.

آیا برای تهیه اسناد مناقصه و مزایده می بایست هزینه ای پرداخت شود؟

خیر هیچگونه هزینه ای بابت ارائه اسناد به متقاضیان دریافت نمی گردد.

جهت شرکت در مناقصه های شرکت چه مدرکی لازم است؟

شرط اولیه برای دریافت اسناد مناقصه ارائه رتبه بندی معتبر در رشته مورد درخواست می باشد.

بازدید از املاک مزایده به چه طریقی ممکن است ؟

در اسناد مزایده تاریخی جهت بازدید مشخص می شود که متقاضی می بایست در آن تاریخ به واحد املاک شرکت مراجعه نماید.

برگزاری معاملات استعلامی شرکت به چه شکل است؟

کلیه استعلامات شرکت عمران صدرا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج می شود