تقدیر وزیر راه و شهرسازی از سرمربی تیم ملی فوتسال کشور
۱۳۹۶-۰۲-۰۲
تکمیل طرح فاضلاب شهر صدرا در اولویت امور عمرانی فارس قرار گرفت
۱۳۹۶-۰۲-۰۴

همایش ملی بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید ایران در شهر صدرا برگزار گردید

اولین همایش ملی «بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران» با حضور وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولین کشوری و استانی به مدت دو روز در شهر صدرا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۴ و نیم میلیون نفر ظرفیت شهرهای جدید می باشد، اظهار کرد: تاکنون ۲۲ درصد ظرفیت آنان تکمیل شده است.

آخوندی با اشاره به این که تاکنون حدود یک میلیون نفر در شهرهای جدید ساکن شده اند و با فعال شدن مسکن های مهر جمعیت آنان به ۲ و نیم میلیون نفر افزایش می یابد، گفت : به فرض ساکن شدن در تمامی مسکن های مهر در شهرهای جدید باز هم ۲ میلیون واحد مسکن در شهرهای جدید خالی و بلااستفاده خواهد بود. وی ادامه داد: از این که رویکردی انتقادی و بازاندیشانه درخصوص شهرهای جدید داشته باشیم خوشحالیم و اساساً فکر می کنم در ایران نیازمند بازنگری بنیادی تری درخصوص نحوه ورود اندیشه مدرن به کشور هستیم. زمانی که در ایران سخن از یک شهر پیش کشیده می شود منظور ما یک شهر خاص و تنها یک مکان نیست بلکه منظور یک کیفیت زندگی و نحوه تفکرات و فهم از مدنیت است و مدنیت در این جا به معنی شهر است. وی ادامه داد: شهر در فرهنگ ما بیش از یک کالبد و مکان است بلکه شهر به معنای یک فلسفه از زندگی نیز هست. امروز نه تنها در ایران که در کل جهان در خصوص بازخوانی مدرنیته بحث می شود چرا که نماد مدرنیته در تکتیک بنیان گذاشته شده و این اندیشه که تکنیک قدرت حل هر مسأله ای را دارد و می تواند ناممکن را ممکن کند این همان فهم از مدرنیته است که نتیجه آن این می شود که ما در نهایت به دنبال انسانیت بگردیم و آن را پیدا کنیم. آخوندی با اشاره به اهمیت برقراری تعادل میان انسان و تکنیک گفت: در تفکر مدرن فرد فکر می کند که می تواند ناگاه شهر جدید ایجاد و ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت را در آن جای دهد و تکنیک این قدرت را به ما می دهد که هرجا که اراده کردیم چه شهر باشد یا محیط پارک طبیعی و بیابان هزاران نفر را اسکان دهیم بدون آن که فکر کنیم انسان هستیم و تنها به آنها به عنوان یک کالا نگاه کنیم و این همان غلبه رویکرد کمی و تکنیکی است که اگر در کنترل انسان نباشد در آینده ما را با یک مشکل و معضل بزرگ رو به رو می کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اخیراً برای هر چیزی یک پیوست فرهنگی و اجتماعی نیز درست می کنند که بیشتر به درد آن می خورد از گذرگاه ذیحسابان عبور کنند این در حالی است که در خصوص سازمان اجتماعی نه پیوست فرهنگی واقعی در کار است و نه به مناسبت اجتماعی توجه می شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توجه به نقش انسان محوری در ساخت و سازها گفت: بحث انسان محوری و آن که شهری داشته باشیم که آدم ها هسته اصلی آن را شکل دهند تنها در سخن کار ساده ای است اما در عمل کاری سخت و دشوار است چرا که برای این کار نیاز به تغییراتی بنیادین داریم و این کار نه با دستورالعمل قابل انجام است و نه با دستور وزیر بلکه برای این کار نیازمند تغییر در نوع اندیشه داریم و برای این کار نیاز به یک تلاش تاریخی و جمعی است. وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ کاری بدون تسلط بر محیط قابل تحقق نیست اما در این میان بحث عدالت مهم است که بدانیم چگونه از محیط به صورت عادلانه بهره برداری کنیم چرا که در غیر این صورت محیط از ما انتقام می گیرد و به همین دلیل نیز برقراری تعادل میان انسان با محیط سخت است. وی با اشاره به شکل گیری تفکر ایجاد شهرهای جدید در سال ۶۰ افزود: باتوجه به انباشت جمعیت در شهرها در دهه ۶۰ و انبوه جمعیت و مهاجرت های بی رویه گرایش شدید درخصوص ایجاد شهرهای جدید شکل گرفت با این فرض که ما تکنیک داریم و می توانیم شهرهای جدید ایجاد کنیم و این شهرها برای جلوگیری از رشد جمعیت کلان شهرها پدید آمد تا جمعیت آنها را به شهرهای جدید را منتقل کنیم اما این کار عملاً صورت نپذیرفته است و این در حالی است که هنوز اکثر شهرهای ما ظرفیت گسترش و پذیرش جمعیت را دارند. وی افزود: ما درخصوص شهرهای جدید تنها از دورن نگاه می کنیم این در حالی است که ما باید به تحولات پیرامون این شهرها نیز توجه کنیم . اخوندی باتوجه به نتایج آمارگیری سال گذشته کشور گفت : درست است که رشد شهرنشینی طی چند سال گذشته شتابان بوده و امروز به ۷۴% جمعیت شهری و ۲۶% جمعیت روستایی رسیده است. اما در نهایت این روند رشد جمعیت به جایی می رسد که ۲۲% جمعیت ما روستایی و ۷۵% شهری شود و از آن پس ما دیگر تحول آنچنانی در این زمینه نخواهیم داشت. آخوندی گفت: امروز اگر بحث شهرهای جدید مطرح می شود دیگر مبنای شهر ما پاسخگوی این شهرها برای سرریز جمعیت شهرهای بزرگ نیست بلکه امروز شهرهای جدید می توانند مبنای بازگرداندن تعادل جغرافیایی ایران باشند و همان مفهمومی که به درستی تحت عنوان نسل سوم شهرهای جدید دیده شده و می خواهد به عدم تعادل ها بپردازد و نمی خواهد بار دیگر روبه گذشته رفته و تنها به ایجاد یکسری خوابگاه گسترده در کنار شهرهای بزرگ بسنده کند. آخوندی گفت: اما یکی از نکاتی که امروز در بحث شهرهای جدید باید مد نظر داشته باشیم استفاده از ظرفیت های خالی مانده شهرهاست که برای تکمیل آنها باید به سه گروه هدف گذاری کنیم که یکی ایجاد مسکن برای خانه اولی ها، دوم تأمین مسکن برای بافت های فرسوده و میانی شهرها و گروه سوم هم تأمین مسکن برای حاشیه نشینهای شهرهاست و در کنار آن یکی دیگر از مواردی که باید مدنظر باشد رفتن به سمت محله محوری در شهرهای جدید است .

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز در این همایش گفت: همایش ملی بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید فرصتی را فراهم کرده تا ایرادات کار را اصلاح نماییم. دکتر پیروز حناچی با بیان اینکه سیاست احداث شهرهای جدید ریشه تاریخی دارد اظهار کرد: احداث شهرهای بندرعباس، نجف آباد، زاهدان و یا فولادشهر در دوران مختلف تاریخی تا قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب نیز احداث شهرهای جدید با هدف برداشتن جمعیت از روی شهرهای مادر دنبال گردید.

معاون شهرسازی و معماری کشور با اشاره به آمارهای اخیر مرکز آمار  ایران اشاره کرد و گفت: متوسط تعداد آمار خوانوارها در دهه پنجاه حدود ۲/۵ بوده است که این آمار در آخرین سرشماری به ۳/۲ بوده است که این آمار در آخرین سرشماری به ۲/۳ کاهش یافته است که به عبارتی متوسط هر خانواده به سه نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور بیش از دو میلیون و نیم واحد می باشد گفت: در تهران بیش از ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی قرار دارد که با توجه به آمار جمعیتی، می توان گفت معادل شهر کرج ظرفیت مسکونی ایجاد شده اما مورد استفاده قرار نگرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدصدرا نیز در این همایش با بیان اینکه حاشیه نشینی در کنار شهر شیراز ضربه های بسیاری را به شهر وارد کرده است اظهار کرد: احداث شهرهای جدید عملاً از حاشیه نشینی جلوگیری می کند و رشد جمعیتی شهرهای مادر را کاهش می دهد. مهندس خانی گفت این همایش برای بررسی مجدد تجربه های است که در شهرهای جدید اتفاق افتاده تا نتیجه آن به ارائه راهکارهایی جهت ادامه فعالیت بهتر در این شهرها منجر شود. خانی گفت: حضور اساتید و مسئولین در این همایش به ما کمک می کند تا اندیشه ای را که پس از انقلاب درخصوص ایجاد شهرهای شکل گرفته بود بارور کرده تا مردم شهرهای جدید به سعادتمندی نزدیک تر شوند.

معاون عمرانی استاندار فارس با بیان این که شهرهای جدید ظرفیت و فرصت های فراوانی را ایجاد کرده است ، گفت: این ظرفیت موجب شده تا امروز شاهد افتتاح بزرگترین بیمارستان غیردولتی در شهرصدرا باشیم و همین ظرفیت باعث گردیده تا بزرگترین پروژه شهر سلامت با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار این شهر قرار گیرد . مهندس خلیل رضاییان با بیان اینکه شهرهای فعلی از نبود مدیریت واحد شهری ، نداشتن درآمد پایدار ، عدم توسعه متوازن خدمات و آسیب پذیری در مقابل حوادث غیرمترقبه رنج می برند ، اظهار کرد : باید به گونه ای در طراحی و احداث شهرهای جدید اقدام می کردیم که امروز شاهد مشکلات این چنینی در آنها نباشیم. وی افزود: بخشی از جمعیت شهرهای جدید مهاجر هستند و بخشی دیگر سرریز جمیت شهر مادر می باشند بنابراین با فرهنگ های متفاوتی در این گونه شهرها مواجه هستیم که باید بر روی مسایل آموزشی شهروندی توجه ویژه ای انجام شود .

مهندس میریان عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در این همایش با بیان اینکه اینگونه همایش ها فرصت خوبی برای بررسی عملکرد شرکت های عمران شهرهای جدید به شمار می رود ، گفت : شهرهای جدید جدای از برنامه های توسعه ای کشور نیستند بنابراین اگر کشور در شرایط ایده آلی قرار ندارد نباید توقع داشت که شهرهای جدیدمان ایده آل باشند.

وی با بیان اینکه جمعیت کشور در سال ۴۵ نزدیک به ۲۵ میلیون نفر بوده و در دهه ۵۰ نزدیک به ۳۵ میلیون نفر که اکثراً نیز ساکن روستاها بوده اند گفت: در دهه ۸۰ رشد جمعیت شهرنشینی به ۷۴% رسیده است که این افزایش آثار بزرگی را در وضعیت شهرها به وجود آورد. مهندس میریان با بیان اینکه بیش از هزار شهر از سال ۳۵ به شهرهای ایران اضافه شده است ، عنوان نمود : در فاصله زمانی کوتاه ۳۵ ساله بیش از ۹۰۰ شهر ایجاد شده است.

وی با اشاره به نقاط ضعف شهرهای جدید از نظر امکانات و خدمات دهی در حوزه های مختلف در مقابل شهرهای دیگر گفت : امروز ما بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین در محدوده قانونی و ۱۵۰ هزار هکتار زمین در محدوده و حاشیه شهرهای جدید داریم که اگر هرمترمربع از آنها ۱۰۰ هزار تومان باشد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع آن جزو اعتبارات و اموال شهرهای جدید است. دبیر علمی این همایش گفت : این همایش در زمینه بازخوانی ، ارزیابی و بررسی فعالیت شهرهای جدید شکل گرفته است تا راهکارهایی برای فعالیت بهتر در این شهرها ارائه شود. حاجی پور ادامه داد: در حالی که با ایجاد شهرهای جدید فروش تراکم در این شهرها آغاز شده بود همزمان با آن شاهد اجرای سیاست های بازسازی بافت های فرسوده بودیم که این اقدامات موازی و همزمان با احداث شهرهای جدید اثر بخشی آنها را کاهش داد.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است