آگهی جذب سرمایه گذار
۱۳۹۵-۰۸-۰۱
سند توسعه شهر صدرا بزودی تدوین می شود خانی مدیرعامل شرکت عمران صدرا: ثروت های عظیم منطقه به روش صحیح بهره برداری خواهد شد.
۱۳۹۵-۰۸-۰۶

نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل و صنایع وابسته

دیدگاه ها بسته شده است