مزایده زمین های آپارتمانی در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۵-۲۵
مزایده زمین های خدمات عمومی و تجاری در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۵-۲۵

مزایده زمین های مسکونی در شهر صدرا

“شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تعدادی زمین مسکونی، ویلایی متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۵/۵/۲۵ لغایت ۹۵/۵/۳۰ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۵/۶/۱ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت ۱۳مورخ۹۵/۶/۱۱ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۵/۶/۱۳ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.
* شرایط پرداخت به صورت ۵۰% نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه می باشد.
* در صورت تمایل برنده مزایده به پرداخت تمام نقدی ۱۵% از کل مبلغ تخفیف داده می شود.”
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است