مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدصدرا هشدار داد:متقاضیان بدحساب پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان حذف می شوند
۱۳۹۵-۰۴-۱۲
مزایده زمین های مسکونی در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مزایده زمین های خدمات عمومی وتجاری در شهر صدرا

دیدگاه ها بسته شده است