مزایده زمین های خدمات عمومی و تجاری در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۵-۲۵
مزایده زمین های خدمات عمومی و تجاری در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۵-۲۶

مزایده زمین با کاربری باغ – مسکن در شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تعدادی زمین با کاربری باغ – مسکن متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۵/۴/۲۵ لغایت ۹۵/۵/۳۰ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۵/۶/۱ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت ۱۳ مورخ۹۵/۶/۱۱ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۹۵/۶/۱۳ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.
* شرایط پرداخت به صورت ۵۰% نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه می باشد.
* در صورت تمایل برنده مزایده به پرداخت تمام نقدی ۱۰% از کل مبلغ تخفیف داده می شود.

دیدگاه ها بسته شده است