میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تاسیساتی و رفاهی


مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تاسیساتی و رفاهی
15021704105
واحد شهرسازی - مشارکت
زمان انجام این خدمت بستگی به تعداد پروژه های قابل تعریف براساس بودجه در نظر گرفته شده و زمان پیش بینی شده برای اجرای هر پروژه دارد.
هزینه ها براساس نوع پروژه، شرایط پروژه و موارد فنی مورد نیاز برآورد می گردد.
آمار کل پروژه های روبنایی، تاسیساتی و رفاهی، سرانه مورد نیاز هر خدمت و دستور مدیر عامل جهت انجام خدمت

1

بررسی آخرین نسخه­ی طرح تفصیلی (و در صورت نبود آن، آخرین نسخه­ی طرح جامع)

2

بررسی نیازهای دریافتی از مردم، اصناف و دستگاه­ها و مقامات بالادستی

3

تدوین طرح توجیهی اجرای پروژه

45

تعیین اولویت و زمان شروع تقریبی پروژه

5

تعیین منابع ریالی اجرای پروژه­ها

6

تعیین خواسته­ها، الزامات و اصول و ضوابط فنّی

7

تعیین پیمانکار(ان)، مشاور و ناظر پروژه و انعقاد قرارداد با آنها

8

تعیین ساختار شکست و برنامه­ی زمانبندی(شامل: زمان شروع و مدّت اجرا)

9

نظارت و مدیریت بر اجرا و تخصیص منابع مطابق با ضوابط قانونی و فنّی، خواسته­ها، قرارداد و برنامه­ی زمانبندی و هزینه­کرد

10

افتتاح و تحویل پروژه جهت استفاده پس بررسی و تأیید اتمام کامل طبق قرارداد

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: