گزارش صدا و سیما از مراکز آموزشی شهر جدید صدرا
۱۳۹۷-۰۷-۰۹
اطلاعیه – اخطار به متقاضیان مسکن مهر بناسازان رمضان
۱۳۹۷-۰۷-۱۱

مدیرعامل شرکت عمران صدرا نوید داد: آغاز عملیات اجرایی سه مجموعه آموزشی- فرهنگی دیگر در شهر جدید صدرا

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از فقر شدید سرانه آموزشی در این شهر خبر داد و گفت: علیرغم افتتاح ۱۶ مدرسه توسط شرکت عمران در این شهر جدید، شهر صدرا به دلیل افزایش شدید جمعیت در سالهای اخیر، معادل همین تعداد مدرسه که ساخته شده است کمبود دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، خلیل حاجی پور درصد بالای رشد جمعیت در شهر صدرا را عمده ترین دلیل این کمبود دانست و افزود: از سال ۱۳۹۰ به بعد با جمعیت پذیری پروژه های مسکن مهر، شتاب افزایش جمعیت بالای ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون و آیین نامه اجرایی شهرهای جدید، شرکت عمران وظیفه ای درخصوص ساخت خدمات روبنایی ندارد و وظیفه ما تنها ارائه خدمات زیربنایی و تأمین زمین رایگان برای دستگاههای متولی است اما در نبود دستگاههای متولی، شرکت عمران مجبور به جبران بخشی از این کمبودها از محل اعتبارات داخلی خود شده است.
خلیل حاجی پور در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز جهت ساخت هر مدرسه گفت: مطابق فهرست بهای سالهای قبل، هر مجموعه آموزشی ۳ تا ۳/۵ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و مجموع اعتباراتی که تاکنون شرکت عمران شهر جدید صدرا از محل اعتبارات داخلی برای ساخت ۱۶ مجموعه آموزشی در شهر صدرا هزینه نموده بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۷ میلیارد از آن جهت ساخت ۱۳ مدرسه در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا افزود: بخش اعظم این معضل به عدم پیگیری در سالهای گذشته جهت تعامل و رایزنی با مجموعه مدیریت ارشد استان برای اختصاص بودجه موردنیاز شهر بر می گردد و در حال حاضر نیز بدلیل تنگنای مالی دولت، شهر جدید صدرا از اعتبارات ملی و استانی کاملاً بی بهره است. وی افزود: تمام تقاضای ما از دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان امر این است که به نسبت جمعیت این شهر جدید، سهم صدرا از اعتبارات ملی و استانی برای جبران کمبود فضای خدماتی بودجه ای اختصاص داده شود.
وی در پایان سخنان خود از آغاز عملیات اجرایی سه مجموعه آموزشی- فرهنگی دیگر در شهر صدرا خبر داد که در سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است