میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید


فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید
15021700100
املاک - امور پیمان ها
حداقل زمان برگزاری مزایده تا مرحله 4، 7 الی 10 روز می باشد.
هزینه ای ندارد غیر از پرداخت وجه زمین یا ملک
مدارک هویتی و یا سایر اسناد مورد نیاز نقلیه موافقتنامه اصولی یا مجوز برای بعضی از کاربری ها

1

انتشار آگهی فراخوان مزایده از طرق سامانه­ای و روزنامه­ای

2

بازگشایی پاکت­ها و یا دریافت درخواست­ها و بررسی و تصمیم­گیری فروش

3

تعیین خریدار و قیمت نهایی

4

انجام مراحل دریافت قیمت فروش زمین

5

انجام مراحل قانونی انتقال مالکیت زمین به خریدار

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: