فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظت اراضی
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
برگزاری کارگاه ارائه نتایج استراتژی های توسعه شهری صدرا در شرکت عمران
۱۳۹۶-۱۱-۱۶

فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری احداث مراکز محلات شهرجدیدصدرا

شرکت عمران شهرجدیدصدرا براساس مصوبه مورخ  ۰۴/۰۸/۹۶ هیأت مدیره در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای،در فاز ۲ شهر جدید صدرا (با کاربری های تجاری- خدماتی،اداری،آموزشی ،درمانی،ورزشی ،فرهنگی و فضای سبز )، با رویکرد شراکت عمومی-خصوصی(PPP) به منظور تأمین خدمات عمومی، از میان متقاضیان سرمایه گذاری واجد شرایط اقدام نماید.

موضوع مشارکت: انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح برای احداث مراکز محلات ، از طریق مشارکت طرف های عمومی و خصوصی در سرمایه گذاری

طرف عمومی: شرکت عمران شهرجدید صدرا با آورده زمین و شهرداری صدرا با آورده عوارض صدور مجوز ساخت

طرف خصوصی: متقاضی سرمایه گذاری واجد شرایط که با آورده سایر هزینه ها، از قبیل هزینه های طراحی، ساخت،خرید و نصب انشعابات و  غیره تا زمان اخذ پایانکار ساختمانی عهده دار احداث مراکز محلات، با مشخصات کلی ذکر شده در جداول ذیل میگردد.

نحوه مشارکت: سرمایه گذاری مشترک در احداث مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای از طریق مشارکت سه جانبه (شرکت عمران، سرمایه گذار ، شهرداری،) و با تعیین سهم الشرکه طرفین به میزان آورده

مشخصات کلی مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای زیتون

شماره پروژه

نام مرکز خدمات

موقعیت

مقیاس عملکردی

مساحت زمین

(متر مربع)

سطح کل زیربنا

(متر مربع)

۱

تجاری (بازارچه)

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۲۴۴۷

۷۳۸

۲

آموزشی (مدرسه)

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۴۳۶۴

۱۵۹۳

۳

فرهنگی (خانه فرهنگ)

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۲۷۰۰

۵۰۲

۴

پارک و فضای سبز

جنوب اراضی تعاونی کشاورزی

محله ای

۱۴۱۶

 

مشخصات کلی مراکز خدمات محله ای- ناحیه ای کاج

شماره پروژه

نام مرکز خدمات

موقعیت

مقیاس عملکردی

مساحت زمین

(متر مربع)

سطح کل زیربنا

 (متر مربع)

۱

تجاری خدماتی

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۱۷/۱۰۴۵

۲۰/۱۲۵۴

۲

تجاری

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۸/۵۱۸

۵۶/۶۲۲

۳

آموزشی (مهدکودک)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۹۲/۶۵۶

۴۶/۳۲۸

۴

درمانی

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۵۸/۱۱۳۶

۲۶/۹۰۹

۵

اداری

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۲۰/۶۲۸

۸۴/۷۵۳

۶

ورزشی

(سرپوشیده)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۷۳/۲۱۱۵

۷۵/۵۰۷۷

۷

فرهنگی (خانه فرهنگ)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۷۰۸

۱۰۶۲

۸

پارک و فضای سبز(۳قطعه)

ناحیه ۴۵ هکتاری پارسه

محله ای

۰۶/۶۰۹۴

 

نحوه انتخاب شریک: پس از ارزیابی کیفی طرف خصوصی از متقاضیان سرمایه گذاری واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.

دریافت و تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان سرمایه گذاری دعوت می شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری مرکز محله خدماتی فوق به دبیرخانه شرکت عمران شهرجدیدصدرا، به نشانی: صدرا- بلوار دانش- خیابان دنا مراجعه و یا از طریق وبسایت شرکت عمران شهرجدیدصدرا به نشانی  www.sadracity.ir  یا وب سایت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به نشانی   www.invest-ntdc.ir نسبت به دریافت فرم های مربوط اقدام نمایند. شروع زمان دریافت اسناد فراخوان  از روز یکشنبه  ۱۵/۱۱/۹۶ ساعت ۸ صبح و تحویل اسناد شرکت در فراخوان تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۶ است.

توجه۱: جلسه پرسش و پاسخ به سوالات و دریافت اطلاعات تکمیلی روز شنبه در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۶ در ساعت۱۰صبح در  واحد مشارکت و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید صدرا برگزار میگردد.

توجه۲: ارسال اسناد و مدارک تکمیل شده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای شرکت عمران شهر جدید صدرا ایجاد نمی کند.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است