مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا: هیات مدیره های مجتمع مسکن مهر، ما را در آبادانی شهر یاری کنند
۱۳۹۵-۱۲-۱۰
روز درختکاری
۱۳۹۵-۱۲-۱۵

فراخوان فروش جهت املاک

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک  متعلق به خود واقع در  شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ لغایت ۹۵/۱۲/۱۸ به  دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۵/۱۲/۲۸ و  زمان بازگشایی در ساعت ۱۵  مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.  سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف

پروژه

آدرس

شماره
واحد/ قطعه

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت هرمترمربع
(ریال)

قیمت کل (ریال)

شرایط فروش

توضیحات

تضمین مزایده(ریال)

۱

وزیریان

۲۰۰ هکتاری

۸٫۲۱۲۴

همکف

۲۶٫۶۸

تجاری

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۳۴,۲۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۱۷۳,۴۲۰,۰۰۰

۲

تجاری گلبهار

باغ مسکن گلبهار

۳۲

اول

۴۰٫۸۵

تجاری

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۸۹,۸۷۰,۰۰۰

۳

تجاری گلبهار

باغ مسکن گلبهار

۳۴

اول

۲۹

تجاری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

۴

تجاری زندیه

طرح۹۰ هکتاری

۲۴

اول

۱۳۶٫۰۵

تجاری

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۲۳۶,۰۵۰,۰۰۰

۵

تجاری زندیه

طرح۹۰ هکتاری

۲۸

اول

۳۶٫۴۱

تجاری

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۳,۳۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۱۸۹,۳۳۲,۰۰۰

۶

تجاری زندیه

طرح۹۰ هکتاری

۱۰۶

اول

۵۴٫۳۷

تجاری

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۲۰۸,۷۴۰,۰۰۰

۷

مروارید

۱۸۰ هکتاری

۱۲۹

ه-بالا

۲۳٫۶۴

تجاری

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۱۰۶,۳۸۰,۰۰۰

۸

زمین آموزشی

۵۰ هکتاری

۴۴۲

۰

۹۸۴٫۶۶

مهد کودک

۲,۹۰۰,۰۰۰

۲,۸۵۵,۵۱۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۰ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۰درصد کاهش قیمت

۲۴۲,۷۷۵,۷۰۰

۹

زمین آموزشی

۵۰ هکتاری

۵۸۱

۰

۲۷۵۲٫۱

آموزشی

۲,۶۰۰,۰۰۰

۷,۱۵۵,۴۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۰ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۰درصد کاهش قیمت

۴۱۴,۶۶۳,۸۰۰

۱۰

زمین آموزشی

۴۵ هکتاری

۱۸۳

۰

۴۰۸۶٫۳

آموزشی

۱,۳۰۰,۰۰۰

۵,۳۱۲,۱۹۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۴۸ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۳۵۹,۳۶۵,۷۰۰

۱۱

زمین آموزشی

۱۰۰ هکتاری

۵۱۵

۰

۳۳۴۳٫۴۲

آموزشی

۱,۴۰۰,۰۰۰

۴,۶۸۰,۷۸۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۴۸ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۳۳۴,۰۳۹,۴۰۰

۱۲

زمین آموزشی

۴۰ هکتاری

۷

۰

۲۵۶۸٫۵۴

آموزشی

۱,۲۰۰,۰۰۰

۳,۰۸۲,۲۴۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۴۸ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۲۵۴,۱۱۲,۴۰۰

۱۳

زمین آموزشی

۴۰ هکتاری

۸

۰

۳۲۳۶٫۱۴

آموزشی

۱,۱۰۰,۰۰۰

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۴۸ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۲۷۷,۹۸۷,۷۰۰

۱۴

زمین آموزشی

۵۵ هکتاری

۴۸۵

۰

۲۷۶۵٫۷

آموزشی

۲,۴۴۰,۰۰۰

۶,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

خرید نقدی۶۰۸۴۵۴۰۰۰۰ریال

۴۰۳,۰۷۰,۰۰۰

۱۵

زمین آموزشی

جهاد سازندگی

۱۰۹۰٫۱

۰

۴۷۲۹٫۴۱

آموزشی

۱,۳۰۰,۰۰۰

۶,۱۴۸,۲۳۳,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۳۸۴,۴۴۶,۹۹۰

۱۶

زمین فرهنگی

جهاد سازندگی

۴۵۵٫۲

۰

۹۰۷٫۹۸

آموزشی

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۳۶۱,۹۷۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۱۳۶,۱۹۷,۰۰۰

۱۷

زمین فرهنگی

۱۰۰ هکتاری

۵۱۷

۰

۱۰۷۷٫۱

فرهنگی

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۹۳۸,۷۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۴۸ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۱۹۳,۸۷۸,۰۰۰

۱۸

زمین فرهنگی

۱۰۰ هکتاری

۵۰

۰

۱۱۷۷٫۴۹

فرهنگی

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۷۶۶,۲۳۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۴۸ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۱۷۶,۶۲۳,۵۰۰

۱۹

زمین ورزشی

جهاد سازندگی

۳۱۳٫۱

۰

۲۴۸۰٫۳۸

ورزشی

۱,۱۰۰,۰۰۰

۲,۷۲۸,۴۱۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۴۸ماهه

در صورت خرید نقدی ۱۵درصد کاهش قیمت

۲۳۶,۴۲۰,۹۰۰

۲۰

زمین تجاری

تعاونی نظامیان

۱۰۳۲٫۱

۰

۲۵۷۹

تجاری

۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۲۰درصد کاهش قیمت

۷۴۱,۵۹۰,۰۰۰

۲۱

زمین تجاری

تعاونی نظامیان

۱۰۴۱٫۱

۰

۲۲۷۱٫۵

تجاری

۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۲۰درصد کاهش قیمت

۷۴۵,۵۱۶,۰۰۰

۲۲

زمین تجاری

تعاونی نظامیان

۱۰۴۹٫۱

۰

۱۷۸۴٫۱۷

تجاری

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۵۷,۵۳۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی ۲۰درصد کاهش قیمت

۶۸۱,۷۲۵,۹۰۰

۲۳

زمین ویلایی،

۲۰۰هکتاری

۱۷۲

۰

۲۶۷٫۷۲

ویلایی

۸,۸۰۰,۰۰۰

۲,۳۵۵,۹۳۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

خرید نقدی۲۱۱۴۹۸۸۰۰۰ریال

۲۱۷,۷۹۶,۸۰۰

۲۴

زمین ویلایی

۲۰۰ هکتاری

۱۷۸

۰

۳۲۱٫۴۸

ویلایی

۸,۳۵۰,۰۰۰

۲,۶۸۴,۳۵۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

خرید نقدی۲۳۹۵۰۲۶۰۰۰ریال

۲۳۴,۲۱۷,۹۰۰

۲۵

زمین ویلایی

۲۰۰ هکتاری

۹۰۷

۰

۲۴۴٫۷۹

ویلایی

۸,۸۵۰,۰۰۰

۲,۱۶۶,۳۹۱,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

خرید نقدی۱۹۳۳۸۴۱۰۰۰ریال

۲۰۸,۳۱۹,۵۷۵

۲۶

زمین ویلایی

۵۵ هکتاری

۳۳۵

۰

۲۷۵٫۸۶

ویلایی

۸,۷۰۰,۰۰۰

۲,۳۹۹,۹۸۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

خرید نقدی۲۱۵۱۷۰۸۰۰۰ریال

۲۱۹,۹۹۹,۱۰۰

۲۷

زمین ویلایی

۵۵ هکتاری

۲۸۷

۰

۳۹۱٫۸۹

ویلایی

۸,۴۰۰,۰۰۰

۳,۲۹۱,۸۷۶,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

خرید نقدی۲۸۹۹۹۸۶۰۰۰ریال

۲۶۴,۵۹۳,۸۰۰

۲۸

نظام مهندسی ۱

۲۰۰ هکتاری

۲_۳_۴

۰

۱۶۸٫۵۷

واحد آپارتمانی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۱۹۱,۴۱۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۲۰۹,۵۷۰,۵۰۰

۲۹

نظام مهندسی ۱

۲۰۰ هکتاری

۲_۱۰_۱

۰

۱۸۰٫۳

واحد آپارتمانی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۲۱۷,۱۹۵,۰۰۰

۳۰

نظام مهندسی ۱

۲۰۰ هکتاری

۴_۱۰_۴

۰

۱۷۹٫۳۷

واحد آپارتمانی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۳۱,۸۱۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۲۱۶,۵۹۰,۵۰۰

۳۱

نظام مهندسی ۱

۲۰۰ هکتاری

۵_۲_۴

۰

۱۴۰٫۲۳

واحد آپارتمانی

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۹۳,۱۰۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۱۸۹,۳۱۰,۵۰۰

۳۲

نظام مهندسی ۲

۲۰۰ هکتاری

۳_۱_۳

۰

۹۳٫۵۷

واحد آپارتمانی

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۶,۷۶۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۱۳۵,۶۷۶,۵۰۰

۳۳

نظام مهندسی ۲

۲۰۰ هکتاری

۴_۴_۲

۰

۱۴۴٫۸۱

واحد آپارتمانی

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۲۷,۳۴۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۲۰۱,۳۶۷,۰۰۰

۳۴

نظام مهندسی ۲

۲۰۰ هکتاری

۲_۲_۳

۰

۱۴۸٫۳۹

واحد آپارتمانی

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۳,۲۶۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۲۰۰,۱۶۳,۲۵۰

۳۵

نظام مهندسی ۲

۲۰۰ هکتاری

۲_۴_۳

۰

۱۴۷٫۶۹

واحد آپارتمانی

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱,۹۹۳,۸۱۵,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۱۹۹,۳۴۳,۳۵۰

۳۶

نظام مهندسی ۲

۲۰۰ هکتاری

۳_۵_۴

۰

۱۴۴٫۱۴

واحد آپارتمانی

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۱۷,۹۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

فقط نقد و اقساط

۲۰۰,۸۹۸,۰۰۰

روابط عمومی
شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است