جلسه بررسی شرایط اجرایی پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان در شرکت عمران صدرا برگزار شد
۱۳۹۶-۱۰-۰۲
برگزاری همایش درختکاری در شهر جدید صدرا + گزارش تصویری
۱۳۹۶-۱۰-۰۹

فراخوان فروش املاک شرکت عمران شهر جدید صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش (عمومی یک مرحله ای) به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ لغایت ۹۶/۱۰/۱۵ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۹ صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۶/۱۰/۲۴ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

 

ردیف

پروژه

آدرس

شماره

واحد

طبقه

مساحت مفید

کاربری

قیمت نقد و اقساط (ریال )

شرایط فروش نقد و اقساط

توضیحات

تضمین مزایده

۱

تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۷۷

۲

۴۲/۱۲

سوئیت اداری

۶۹۴,۹۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد، مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۶۹,۴۹۸,۰۰۰

۲

تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۵۴

۱

۱۱۵/۶۵

تجاری

۳,۸۱۶,۴۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد، مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۰۰,۸۲۲,۵۰۰

۳

تجاری مروارید

۱۸۰هکتاری

۱۲۹

۱

۲۳/۶۴

تجاری

۱,۰۴۰,۱۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد، مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۴,۰۱۶,۰۰۰

۴

تجاری وزیریان

۲۰۰هکتاری

۵۳۲

همکف

۲۶/۶۸

تجاری

۱,۶۵۴,۱۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد، مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۴۱۶,۰۰۰

۵

تجاری گلبهار

فاز ۲ باغ مسکن

۳۲

۱

۴۰/۸۵

تجاری

۸۹۸,۷۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد، مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۸۹,۸۷۰,۰۰۰

۶

تجاری گلبهار

فاز ۲ باغ مسکن

۳۴

۱

۲۹

تجاری

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۶۹,۶۰۰,۰۰۰

۷

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۲۸

۱

۳۶/۴۱

تجاری

۱,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۸۲,۰۵۰,۰۰۰

۸

تجاری زندیه

۹۰هکتاری

۱۰۶

۱

۵۴/۳۷

تجاری

۲,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۱۷,۴۸۰,۰۰۰

۹

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۱۶

همکف

۴۸/۷۰

تجاری

۲,۰۳۵,۶۶۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۲۰۳,۵۶۶,۰۰۰

۱۰

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۱۷

همکف

۴۲/۶۴

تجاری

۱,۶۸۸,۵۴۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۸,۸۵۴,۰۰۰

۱۱

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۲۶

همکف

۵۴/۴۰

تجاری

۲,۲۷۳,۹۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۲۲۳,۶۹۶,۰۰۰

۱۲

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۲

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۱۳

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۳

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۱۴

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۰

همکف

۲۵/۴۸

تجاری

۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰

۱۵

خدمات خودرویی

۱۰۰هکتاری

۳۱

همکف

۳۹/۶۴

تجاری

۱,۶۵۶,۹۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰

۱۶

زمین آپارتمانی

۵۰هکتاری

۶۲

*

۱۰۲۸/۱۹

آپارتمان

۷,۴۸۵,۲۲۳,۲۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۴۴۴,۵۵۶,۶۹۶

۱۷

زمین آپارتمانی

۵۰هکتاری

۶۳

*

۱۰۰۰/۷۴

آپارتمان

۷,۳۳۵,۹۹۹,۶۲۶

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۴۴۰,۵۷۹,۹۸۹

۱۸

زمین آپارتمانی

۲۵هکتاری

۲۶۷

*

۷۵۹/۰۵

آپارتمان

۴,۴۲۱,۳۱۲,۱۶۳

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۳۳۱,۰۶۵,۶۰۸

۱۹

زمین آپارتمانی

۲۵هکتاری

۲۷۰

*

۶۷۹/۷۵

آپارتمان

۴,۱۱۱,۱۲۸,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۲% تخفیف می باشد .

ریال ۳۱۵,۵۵۶,۴۰۰

۲۰

زمین فرهنگی

۱۲۸هکتاری

۸۰

*

۲۲۵۴/۲۴

فرهنگی – اجتماعی

۴,۷۳۳,۹۰۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۴۶,۶۹۵,۲۰۰

۲۱

زمین فرهنگی

جهاد

۴۵۵/۲

*

۹۰۷/۹۸

فرهنگی – اجتماعی

۱,۲۷۱,۱۷۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۱۲۷,۱۱۷,۲۰۰

۲۲

زمین تجاری

۵۰هکتاری

۵۷۰

*

۱۵۷۴/۵۶

تجاری

۱۸,۳۹۲,۸۲۹,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۷۷۱,۷۸۴,۸۷۰

۲۳

زمین ورزشی

۶۰هکتاری

۷۲۱/۴

*

۲۶۲۷/۳۳

ورزشی

۶,۱۷۴,۲۲۵,۵۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۴۰۵,۲۲۶,۷۶۵

۲۴

زمین ورزشی

۱۲۸هکتاری

۸۲

*

۲۳۶۲/۵

ورزشی

۴,۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۳۱۰,۸۱۲,۵۰۰

۲۵

زمین ورزشی

۱۸۰هکتاری

۵۸۲/۲

*

۳۰۲۰/۶

ورزشی

۱۲,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

ریال ۵۸۲,۴۷۲,۰۰۰

۲۶

زمین آموزشی

۵۰هکتاری

۴۴۲

*

۹۸۴/۶۶

آموزشی

۲,۹۵۳,۹۸۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۵۷,۶۹۹,۰۰۰

۲۷

زمین آموزشی

۴۵هکتاری

۱۸۳

*

۴۰۸۶/۳

آموزشی

۵,۷۲۰,۸۲۰,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۹۱,۶۲۴,۶۰۰

۲۸

زمین آموزشی

۴۰هکتاری

۷

*

۲۵۶۸/۵۴

آموزشی

۳,۵۵۹,۷۵۴,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۲۸۷,۹۸۷,۷۰۰

۲۹

زمین آموزشی

۴۰هکتاری

۸

*

۴۷۲۹/۴۱

آموزشی

۵,۶۷۵,۲۹۲,۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۵% تخفیف می باشد .

ریال ۳۹۰,۲۵۸,۷۶۰

۳۰

باغشهر

باغشهر فاز ۳

 ۳٫۷۷

*

 ۱۰۰۰

باغشهر

۵٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰درصدنقد،مابقی اقساط ۳۶ماهه

در صورت خرید نقدی شامل ۱۰% تخفیف می باشد .

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا 

 

دیدگاه ها بسته شده است