کلنگ اولین مجموعه ورزشی شهر صدرا به زمین زده شد.
۱۳۹۷-۰۲-۱۶
قابل توجه متقاضیان مسکن مهر– پروژه ۲۰۰۰ واحدی ” بناسازان رمضان “
۱۳۹۷-۰۲-۲۶

روند اجرایی پروژه ۲۰۰۰ واحدی بناسازان رمضان به طور مرتب رصد می شود + گزارش تصویری

روز گذشته حاجی پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا به اتفاق جمعی از مدیران این مجموعه به بررسی فعالیت های اجرایی کارگاه پروژه بناسازان رمضان و کنترل روند اجرایی این پروژه پرداختند.

به طور مرتب رصد می شود

دیدگاه ها بسته شده است