فراخوان فروش جهت املاک
۱۳۹۵-۱۲-۱۴
حضور مدیرعامل شرکت عمران در جمع سوگواران اهالی فاز ۲ شهر صدرا
۱۳۹۵-۱۲-۱۶

روز درختکاری

رسول ا… (ص) می فرمایند: هرکس درختی را بکارد و بر حفظ و نگهداری آن صبر، استقامت، و بر مواظبت و مراقبت از آن قیام نماید تا آنکه به ثمر و نتیجه برسد، به مقداری که بهره می رساند و به تعداد کسانی که از آن درخت استفاده می کنند ثواب صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت می فرماید.

دیدگاه ها بسته شده است