گزارش تصویری از رفع تصرف اراضی ملی در صدرا
۱۳۹۵-۰۵-۱۷
روز بزرگداشت حضرت شاه چراغ (ع) گرامی باد
۱۳۹۵-۰۵-۲۰

رفع تصرف اراضی ملی در صدرا ۲۵ هکتار از اراضی ملی در شهرجدید صدرا رفع تصرف شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا ٬ خانی مدیر عامل این شرکت گفت: با کمک دستگاه
قضایی و اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی شیراز ۲۵هکتار از اراضی ملی در شهر صدرا که توسط فردی تصرف شده بود ٬ به دولت برگردانده شد.
خانی با بیان این که این فرد با کشت دیم در این اراضی که بخشی ازآن در مستثنیات وی بوده ادعای مالکیت این ۲۵هکتار را داشت٬افزود:باحفر کانال اطراف این زمین حد و مرز اراضی ملی ازمستثنیات در این منطقه را مشخص کردیم.
خانی در خصوص اقدامات انجام شده گفت: در یک سال گذشته بیش از هزار هکتاراز اراضی ملی در شهر صدرا را رفع تصرف کرده ایم و سند به نام دولت اخذ کرده ایم.
به گفته وی این روندهمچنان ادامه دارد وتا یک ماه آینده حدود صد هکتاراز اراضی ملی تصرف شده در
شهرصدرا را آزاد خواهیم کرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است