راهنمای مرحله به مرحله ثبت نام

گام یک: صفحه ورود
- وارد صفحه ثبت نام شوید
- دکمه ایجاد یک حساب کاربری جدید را انتخاب نمایید
گام دو: صفحه ایجاد یک حساب کاربری
- گزینه های ثبت نام را پر نمایید
- دکمه ایجاد یک حساب کاربری را انتخاب نمایید
گام سوم: نمایش صفحه موفقیت
- به ایمیل خود مراجعه نمایید
گام چهارم: تایید لینک فعال سازی
- به صندوق پستی خود مراجعه نمایید
- دکمه فعال سازی را انتخاب نمایید
گام پنجم: صفحه ورودی
- وارد صفحه ورود شوید
- گزینه ها را پر نمایید
- دکمه ورود به سیستم را انتخاب نمایید
گام ششم: رفتن به صفحه ویرایش پروفایل
- متن اینجا را کلیک نمایید را انتخاب نمایید
گام هفتم: تکمیل سایر مشخصات
گزینه ها را پر نمایید
- دکمه اعمال تغییرات را انتخاب نمایید

مشکلات احتمالی در ثبت نام

یک
- ممکن است ایمیل فعالسازی در بازه زمانی یک تا ده دقیقه ارسال گردد پس صبور باشد
دو
- در بعضی از سرویسهای ارایه دهنده ایمیل پس از انتخاب دکمه فعالسازی برگشت به وبسایت شرکت عمران شهر جدید صدرا صورت نمیگیرد بنابراین می بایست به سایت مراجعه نمایید و به صفحه ورود وارد شوید
سه
چنانچه پس از ورود موفق، به قسمت ویرایش پروفایل مراجعه ننمایید، با پیغام خطا روبرو می شوید که میبایست متن Click here را انتخاب نمایید.