سند راهبرد مشارکت

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 
1 راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما
در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل در ریسپانسیو سایت سایت شرکت عمران صدرا رعایت شده است.
2 راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما
در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي میز خدمت سایت شرکت عمران صدرا بطور کامل ارایه شده است.
3 راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما
با توجه به اطلاع رسانی خدمات، در صفحه اول وبگاه و همچنین در منوی خبر، دسته بندی اطلاع رسانی خبرها طراحی شده است.
4 راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما
وبگاه شرکت عمران صدرا با رعایت بستر زیرساخت 24 ساعته در دسترس است و دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.
5 راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در تارنماي سایت شرکت عمران صدرا سوالات متداول، پیوندها و وجود کانال اطلاع رسانی (سروش) و در نهایت اخبار و مزایده ها و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد و همچنین حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در منوي اصلی وبگاه وجود دارد.