برگزاری جلسه مشترک مدیرعامل عمران صدرا و مدیرعامل بانک مسکن استان
۱۳۹۶-۱۰-۱۶
مدیرعامل شرکت عمران صدرا: اهمیت فارس در بخش درمان و علوم پزشکی کشور و خاورمیانه بارز است
۱۳۹۶-۱۰-۱۸

دیدار مدیرعامل شرکت عمران صدرا با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

مدیرعامل شرکت عمران صدرا با مدیرکل کمیته امداد استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، طی نشستی و با حضور حاجی پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا و بذرافشان مدیر کل کمیته امداد استان فارس  راه های همکاری و تعامل دوجانبه بررسی شد.

در این جلسه توافقاتی درخصوص واگذاری زمین به کمیته امداد جهت ساختمان اداری کمیته امداد منطقه ۶ واقع در شهر صدرا صورت گرفت و مقرر شد شرکت عمران جهت تخصیص چندین پلاک زمین به منظور ساخت مسکن برای مددجویان تحت پوشش همکاری نماید.

اضافه می گردد کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه ۶ در شهر صدرا واقع شده و ۳۰۰۰ خانوار از پل معالی آباد تا کودیون و آب پرده تحت پوشش دارد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است