دیدار و تجلیل اعضای هیأت مدیره شرکت عمران صدرا از همکاران جانباز
۱۳۹۶-۰۲-۱۲
آغاز واگذاری های جدید مسکن مهر در شهر صدرا
۱۳۹۶-۰۲-۲۰

دست متخلفان از ۲۱۲۰مترمربع از اراضی ملی صدرا کوتاه شد

۲۱۲۰ مترمربع از اراضی ملی شهر صدرا رفع تصرف گردید.

در راستای اجرای احکام قضایی و حراست از اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت المال، به میزان ۲۱۲۰ مترمربع از اراضی ملی صدرا رفع تصرف شد.

این اراضی که توسط اشخاص تصرف گردیده و در آن اقدام به غرس درخت و دیوارگذاری و ساخت و ساز گردیده بود، پس از پیگیری و اقدام قضایی به مالکیت دولت بازگشت.

در همین راستا، در آینده ای نزدیک بیش از ۱۵ هکتار دیگر از اراضی ملی که در تصرف اشخاص قرار گرفته از ید متصرفین خارج و بازپس گرفته خواهد شد و پیگیری پرونده سایر اراضی این منطقه نیز با توجه به حساسیت منطقه به جهت زیستگاههای حیات وحش و همچنین اکوسیستم خاص طبیعی در اولویت کاری شرکت عمران صدرا قرار دارد و قطعاً پس از حصول نتیجه با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

                                                                                                                 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

 

دیدگاه ها بسته شده است