سرزمین سبز

محل برگزاری همایش:

مجموعه سرزمین سبز صدرا Greenland

. . . . .

درباره همایش

1. ارزیابی عملکرد ربع قرن شهرهای جدید
2. شناسایی چالش ها و فرصت های پیش روی شهرهای جدید و ارائه راهبردها و راهکارهای لازم
3. ارتقاء کیفیت محیطی شهرهای جدید
4. تبیین جایگاه و راهکارهای تحقق حقوق شهروندی در شهرهای جدید
5. معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرهای جدید، جلب مشارکت بخش های خصوصی و نیمه خصوصی جهت سرمایه گذاری
6. توسعه دانش، تحقيقات و فعاليت‌هاي علمي و آموزشی شهرهای جدید
7. افزایس سطح تعامل و همكاري‌ علمي و کاربردی بين مراكز دولتی، اجرایی، آموزشي و پژوهشي

شهرهای جدید و سرمایه های اجتماعی


- پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای جدید
- حقوق شهروندی
- توسعه جوامع محلی و اجتماعات شهری


شهرهای جدید و مدیریت شهری


- آسیب شناسی مدیریت شهری
- بازخوانی ساز وکار مدیریت شهرهای جدید
- مدیریت شهری و کیفیت حیات مدنی


شهرهای جدید و محیط شهری


- الگوهای نوین برنامه ریزی و طراحی شهری
- کیفیتهای مکانی و قلمروهای همگانی
- زیست پذیری و ابعاد کیفیت زندگی


شهرهای جدید و اقتصاد شهری


- توسعه اقتصادی و آینده شهرهای جدید
- فرصتهای سرمایه گذاری
- بالندگی فضای کسب و کار

 متخصصان، کارشناسان و مدیران شهری
 اساتید دانشگاه ، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط
 سازمان‌های تخصصی ، حرفه ای و صنفی و غیر دولتی
 مهندسان مشاور ، انبوه‌سازان و پیمانکاران و ....
 کارشناسان و مدیران سازمان‌هاي دولتي
 بنگاه ها ی اقتصادی و سرمایه گذاران خصوصی و....

در دست ساخت

شهرهای جدید بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای مصوبه دهه ۶۰ هیئت وزیران و به منظور تحقق اهدافی چون هدایت سرریر جمعیت و تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و مادرشهرها و با هدف اسکان این جمعیت در شهرهای جدید با کیفیت زندگی مناسب، تصویب شدند. یکی از مولفه های جذب جمعیت به سوی شهرهای جدید، میزان قابل توجه کیفیت خدمات شهری، رهایی از مشکلات شهری کلانشهرها و ایجاد محیطی برنامه ریزی شده همسو با رویکردهای نوین جهان در زمینه شهرسازی، می باشد. در طول دهه های اخیر، به نحو گسترده ای به ایجاد شهرهای جدید در ایران پرداخته شده است که جمعیت در بسیاری از آنها سکونت یافته است و برخی دیگر در مراحل جذب جمعیت قرار گرفته اند.
از آنجایی که شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان متولی شهرهای جدید در ایران در حوزه های نظارتی، اجرایی و مدیریتی می باشد، بدیهی است که ارتقاء کیفیت زندگی در ابعاد کمی و کیفی در شهرهای جدید از مظاهر حقوق شهروندی، از دغدغه های اصلی و همیشگی شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت های تابعه بشمار می آید. لذا شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در این راستا و به منظور ارزیابی جامع عملکرد بیش از ربع قرن شهرهای جدید، کاربست آخرین یافته¬های دانش شهرسازی و حوزه های مرتبط با آن (مدیریت، برنامه ریزی، اقتصاد و …) در شهرهای جدید ایران، برگزاری اولین همایش ملی ” بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران” فرصتی مغتنم برای دانشمندان، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور است که در موضوعات مرتبط با شهرهای جدید به تبادل نظر و انتقال تجارب بپردازند.