Z_درباره شهر جدید صدرا
درباره شهر جديد صدرا

شهرهاي جديد مجموعه هاي زيستي از پيش انديشيده و برنامه ريزي شده اي هستند كه آگاهانه در پاسخ به نياز انسان امروز و اهداف از قبل تعيين شده ، احداث مي شوند.

شهرهاي جديد رويكردي معقول و منطقي به حل مشكلات روبه تزايد شهرنشيني در آغاز هزاره سوم است . بدون ترديد هربرنامه پايدار و درازمدت در امر شهرسازي و توليد مسكن ، تأييد كننده شهرهاي جديد است.

با چنين رويكردي شهرجديدصدرا در مجاورت پايتخت فرهنگي ايران مكان يابي شد . شهر صدرا در 15 كيلومتري شمال غرب شيراز در نقطه اي خوش آب و هوا موسوم به « دشت آهوچر » كه بيش از 300 متر مرتفع تر از شيراز است ، واقع گشته و با آب و هواي معتدل كوهستاني محيطي دلچسب ، شرايط اقليمي دلپذيري را براي شهروندان خويش فراهم آورده است.

مكان يابي مناسب ، راه هاي دسترسي فراوان ، آب گوارا، هواي دلپذير وطراحي مدرن شهري نويد دهنده آينده اي روشن براي اين شهراست و ازآنجا كه هويت شهرجديدصدرا « سبز- فرهنگي » تعريف شده است ، علاوه بر پروژه « باغ شهر » كه يكي از ويژگي هاي برجسته و راهكاري هوشمندانه براي سالم سازي محيط زيست وآشتي انسان با طبيعت وبه مثابه كمربند زمردين شهرصدرا مي باشد، برنامه ريزي وسيع و فعاليت هاي چشمگيري نيز درجهت گسترش فضاي سبز- تفريحي و توسعه صنعت گردشگري را در دست اقدام دارد.

توسعه فضاي سبز و احداث باغ زيتون درمساحتي بيش ازيك ميليون مترمربع و طراحي پـارك بـزرگ و بين المللي انديشه با مساحت 25 هكتار و درياچه مصنوعي به وسعت 5 هكتار كـه بي شك درنوع خود بي نظير خواهد بود به علاوه پروژه تفریحی سرزمین سبز صدرا ، مجموعه گردشگري (كوه گشت ) به وسعت 5/4 هكتار ، مجموعه توريستي - تفريحي (داووس) به وسعت 5/3 هكتار ، مجموعه نمايشگاه و موزه آكواريم آبزيان ( آتيس ) به وسعت 2 هكتار، مجتمع فرهنگي بانوان ، احداث و طراحي چندين فرهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگي ، ورزشي و مذهبي به علاوه شروع به ساخت مجتمع بزرگ پژوهشي - درماني پيوند اعضاء « ابوعلي سينا » با زيربناي 140000 مترمربع ، بي شك پروژه اي بي نظير در نوع خود و يك مركز فرا منطقه اي محسوب مي گردد.

ساخت و طراحي چندين دانشگاه و مركز آموزش عالي از جمله دانشكده علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از 20000 نفر دانشجو ، انتقال دانشكده علوم پزشكي به اين شهر و مكانيابي دانشگاه صنعتي دوم شيراز در شهر صدرا ، تاسيس دانشكده و مركز آموزش هيدروپونيك با همكاري دانشگاه علمي - كاربردي و احداث مجتمع آموزش كشت گلخانه اي (هيدروپونيك) به وسعت 4 هكتار از آن جمله است.

از سال 1389با عملیاتی شدن طرح مسکن مهر در کشور ,شهر جدید صدرا نیز با سهمیه ای در حدود 30 هزار واحد عملیات اجرایی پروژه های مسکن مهرخود را آغاز کرد.

با اين نگرش دور از انتظار نخواهد بود اگر شهرصدرا درآينده اي نه چندان دور به جايگاهي الهام بخش در بعد شهرسازي نوين و قطب گردشگري با رويكردي خردگرا در سطح استان و حتي كشور بدل گردد.

شهرصدرا ، شهرسالم و شهر آرماني كساني است كه با اسكاني مناسب و شايسته انسان امروز به فعاليت پرداخته و خلاقيت خود و فرزندانشان را بارور خواهند كرد.

ما معتقديم دريك برنامه ريزي حساب شده مي توانيم شهري درخور زيست ، پويا و ماندگار بنا كنيم . شهري كه بتواند با اصول نوين شهرسازي و با رعايت استانداردهاي پذيرفته شده از سوي سازمانهاي بين المللي همخواني داشته باشد.

الگوي تقسيمات شهري

شهر صدرا با توجه به فرم فيزيكي اراضي و محدوديت هاي توسعه به ترتيبي كه خدمات با عملكرد در سطح محله – ناحيه و خدمات عمده در محور مجهز شهري استقرار يابد شكل گرفته است . مبناي تقسيمات داخلي در قالب محلات با جمعيتي در حدود 6 – 4 هزار نفر و نواحي با جمعيتي حدود 30-25 هزار نفر مي باشد و بنابراين شهر به حدود 8 ناحيه تقسيم و هر ناحيه 4 تا 6 محله را شامل مي شود و يك هسته مركزي در قالب محور مجهز شهري كه خدمات عمده شهري در طول شهر را تامين مي كند و بر اين مبنا نيز شبكه بندي شهر طراحي شده است. همچنين مجموعه باغشهرها در قالب حوزه هاي با تراكم ويژه در حاشيه شهر منظور شده است.

شهر صدرا با هويتي سبز و فرهنگي به عنوان مكمل شهر شيراز كه پايتخت فرهنگي كشور مي باشد، قطب آموزش عالي در منطقه تلقي مي گردد.