قهرمانی تیم فوتسال بسیج شرکت عمران صدرا از میان ۲۰ تیم
۱۳۹۵-۱۱-۲۴
آکهی جذب سرمایه گذار
۱۳۹۵-۱۱-۳۰

داوری مسابقه معماری و شهرسازی شرکت عمران صدرا به مرحله دوم رسید

طرح های مرحله نهایی پنج برنده برتر مرحله نخست مسابقه معماری و شهرسازی مرکز اجتماعی شهر صدرا مورد استقبال هیئت داوران این مسابقه قرار گرفت.

سارا میرزاد نماینده شرکت عمران شهر جدید صدرا در جلسه مذکور گفت: جلسه داوری مرحله دوم مسابقه معماری و شهرسازی مرکز اجتماعی شهر صدرا با بررسی آثار ارائه شده توسط پنج شرکت کننده برتر مرحله نخست برگزار گردید.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه معیار بررسی طرح ها، علاوه بر اهداف و معیارهای طرح مندرج در فراخوان، می بایست به شیوه محسوس و معناداری طرح های قبلی خود در مرحله نخست را بسط داده و به مرحله دوم نزدیک کرده باشند و روحیه مجموعه نمایانگر مرکز اجتماعی شهر بوده، اجرایی باشند و قابلیت فازبندی داشته باشند.

مهندس میرزاد گفت: در این جلسه تمامی طرح های ارائه شده در مرحله دوم نظر داوران را به خود جلب کردند و رقابت فشرده ای برای انتخاب بین آنها وجود داشت. وی افزود: جمع بندی نتایج داوران به ترتیب طرح ارائه شده توسط مهندسان مشاور کارند، طرح ارائه شده توسط گروه معماری دیگر، طرح ارائه شده توسط محمد ابوسعیدی، طرح ارائه شده توسط دفتر معماری زوج و طرح ارائه شده توسط دفتر کانتکست را به عنوان طرح های برتر معرفی نمود.

مسئول واحد شهرسازی تاکید کرد: هیئت داوران مسابقه ضمن تشکر از شرکت عمران صدرا در مقام کارفرما، منتظر تداوم مسیر این مسابقه تا مرحله احداث طرح برنده بوده و برای تحقق این امر از هرگونه راهنمایی و مشورت برای تحقق پروژه مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا استقبال می کند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است