مزایده واحدهای تجاری در شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۴-۱۹
هفته عفاف و حجاب گرامی باد
۱۳۹۵-۰۴-۲۲

خانی, مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا خبر داد: مشکلات مسکن مهر مدد جویان بهزیستی شیراز را حل می کنیم

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا روز گذشته در نشست مشترک با دکتر موسوی مدیر کل بهزیستی استان فارس,از رفع مشکل مسکن مهر مدد جویان تحت پوشش خبر داد و افزود:از سوی بهزیستی شیراز حدود ۷۰۰ خانواده تحت پوشش معرفی شده اند که در چند پروژه مسکن مهر تخصیص واحد آنها انجام شده و طی چند ماه آینده پس از انجام مراحل قانونی و عقد قرار داد
واحدهای مسکونی آنها تحویل خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است