تجلیل معاون وزیر راه و شهرسازی از سرمربی تیم ملی فوتسال ایران
۱۳۹۵-۱۰-۰۴
تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی
۱۳۹۵-۱۰-۰۷

دو مسیر مترو شهر صدرا بررسی کارشناسی شد.

کارشناسان و مسئولان شرکت عمران صدرا و مشاورین دو طرح اقتصادی و رفاهی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، در جلسه ای که در محل شرکت عمران صدرا با حضور مشاوران قطار برقی شیراز-صدرا و همچنین طرح تعریض جاده ورودی به صدرا از سمت شهرک گلستان برگزار شد، دو مسیر جهت خط مترو پیشنهاد گردید که پس از بررسی همزمان این دو واریانت پیشنهادی و طرح تعریض جاده صدرا به شیراز ، مناسب ترین مسیر برای مترو انتخاب خواهد شد.

طول این خط حدود ۱۰ کیلومتر پیش بینی شده که خط سه مترو شیراز را به ایستگاه راه آهن و سپس میدان اصلی شهر جدید صدرا متصل می نماید.

با توجه بهاینکه راه آهن سراسری اصفهان – شیراز در فاصله حدود یک کیلومتری از سه راهی شهرکگلستان قرار دارد، در نظر است تا یک ایستگاه نیز در راه آهن سراسری ،بمنظور جابجایی مسافرین خط آهن بین شهری به شهر شیراز احداث گردد. با اتصال متروی شیراز به شهر صدرا، این مسیر برای مسافران حدود ۱۰ دقیقه به طول خواهد انجامید.

 شایان ذکر است مطالعات اینخط از نیمه دوم سال ۹۵ آغاز و نقشه برداری کل مسیر انجام گردیده و در صورت تامین اعتبارات در سال ۹۶ به اتمام خواهد رسید.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است