نهال توسعه اجتماعی شهر صدرا شکوفه زد
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
تجدید آگهی مزایده خودرو
۱۳۹۵-۱۲-۲۱

تکمیل ۴۴درصد واحدهای مسکن مهر

۴۴درصد از واحدهای مسکن مهر در دولت یازدهم تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

 

دیدگاه ها بسته شده است