تجمع متقاضیان مسکن مهر بناسازان رمضان اینبار در شرکت عمران صدرا
۱۳۹۶-۰۱-۱۹
ساکنین شهر صدرا مسائل و مشکلات خود را با مدیرعامل شرکت عمران صدرا در میان گذاشتند
۱۳۹۶-۰۱-۲۰

توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری شهر جدید صدرا

توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری شهر جدید صدرا (بر روی لینک کلیک فرمایید)

(FA)Development Company of Sadra New Town

 

 

(Capabilities and Investment of Sadra New Town (Click the link

(EN)Development Company of Sadra New Town

دیدگاه ها بسته شده است