میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید


تعیین ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید
15061699103
شهرسازی
بسته به موقعیت و وسعت اراضی حداقل 12 ماه
فاقد هزینه
گزارش مشاور و وضعیت موجود

1

بررسی ضوابط بالادستی دریافتی در خصوص ایجاد باغ­شهرها، شهرک­ها و شهرهای جدید خصوصی

2

تعیین و نگارش استانداردها و ضوابط جدید بر اساس مجموعه اصول ایجاد شهرهای جدید

3

ابلاغ ضوابط به دستگاه وابسته

4

ابلاغ ضوابط به مجریان طرح­های شهرهای جدید

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: