میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر


تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر
15011703103
املاک
3 روز تا یک هفته بدون درنظر گرفتن تسویه حساب و تشکیل پرونده دفتر پیشخوان
پرونده دفتر پیشخوان: الف) دارای کارت قسط 160 هزار تومان، ب) فاقد کارت قسط 230 هزار تومان
تاییدیه تشکیل پرونده توسط دفتر پیشخوان، ثبت فرم نقل و انتقال دبیرخانه، تاییدیه تسویه حساب مالی توسط مسکن مهر: 1- عدم بدهی ساخت 2- پرداخت مال الاجاره

1

تأییدیه­ی نصب استاندار آسانسور از اداره­ی استاندارد

2

تأییدیه­ی اتمام سفت­کاری و پیشرفت فیزیکی بالای 60%

3

معرّفی متقاضی به شهرداری در صورت استقرار شهرداری در شهر جدید مربوطه

4

صدور پایان­کار توسّط شهرداری یا واحد خدمات شهری شرکت عمران شهر جدید مرتبط

5

- بررسی بالای 50% بودن آورده­ی متقاضی طبق میزان آورده­ی اعلام شده

6

تهیه­ی قرارداد پیش­فروش (در صورت خودمالک یا 3 جانبه بودن پروژه)

7

معرّفی متقاضی به اداره­ی ثبت اسناد و املاک

8

صدور صورتمجلس تفکیکی عرصه (در صورت 2 یا 3 جانبه بودن پروژه)

9

صدور صورتمجلس تفکیکی اعیان (در صورت 2 یا 3 جانبه بودن پروژه)

10

صدور سند اجازه (قرارداد) عرصه (در صورت 2 یا 3 جانبه بودن پروژه)

11

صدور و تحویل سند اعیانی

12

معرّفی متقاضی به بانک عامل

13

13- صدور دفترچه­ی اقساط به نام متقاضی توسّط بانک عامل

14

فک رهن سند دولتی (در صورت 2 یا 3 جانبه بودن پروژه)

15

تسویه­ی بدهی قرارداد اجاره­ی عرصه با متقاضی (در صورت 2 یا 3 جانبه بودن پروژه)

16

تسویه­ی بدهی واحد مسکونی مهر با متقاضی

17

تحویل سند اعیانی به متقاضی

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: