بیانیه حریم خصوصی

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 
حفظ حریم شخصی
در بیانیه حفظ حریم شخصی تشریح می‌کنیم که چه اطلاعاتی را از شما گردآوری کرده، چگونه از اطلاعاتی که هنگام مراجعه به این پایگاه اینترنتی در اختیارمان قرار می‌دهید، استفاده و از آ‌ن‌ها حفاظت می‌کنیم. شرکت عمران شهر جدید صدرا حفظ حریم شخصی شما را تضمین می‌کند. اگر در هنگام استفاده از این پایگاه اینترنتی، از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویت‌تان را آشکار کند می‌توانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می‌شود. در هر حال تعهدات و مسوولیت‌های شرکت عمران شهر جدید صدرا محدود به توانایی‌ها و امکانات بوده و این شرکت در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت. ممکن است در آینده تغییرات در این سند اعمال شود. شما می‌توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه حفظ حریم شخصی ما مطلع شوید.
چه اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم؟
شرکت عمران شهر جدید صدرا ممکن است این اطلاعات را از شما بگیرید: نام ونام خانوادگی - عنوان شغلی اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونیک اطلاعاتی برای پشتیبانی و نحوه‌ی اطلاع‌ رسانی اطلاعات مرتبط با نظرسنجی از مخاطبان
با اطلاعاتی که می‌گیریم چه می‌کنیم؟
شرکت عمران شهر جدید صدرا از این اطلاعات برای شناخت نیازهای شما و ارائه پیشنهادهای بهتر به شما استفاده می‌کند. به طور خاص، از اطلاعات گردآوری شده در سایت برای این هدف‌ها استفاده می‌ شود: ایجاد بانک اطلاعاتی مخاطبان یا همکاران بالقوه استفاده از اطلاعات برای بهبود خدمات یا نحوه‌ی ارایه‌ی آن‌ها ارایه‌ی امکانات جدید، پیشنهادهای ویژه و یا دیگر اطلاعات
امنیت اطلاعات
شرکت عمران شهر جدید صدرا متعهد است که امنیت اطلاعات شما را تضمین کند. برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده می‌کنیم تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می‌کنیم، حفظ شود.
لینک به سایت‌های دیگر
وبگاه شرکت عمران شهر جدید صدرا ممکن است به سایت‌های دیگری لینک شود. وقتی که شما از طریق این لینک‌ها از سایت ما خارج می‌شوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت‌ها کنترل نداریم. درباره این سایت‌ها شما باید به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه کنید.
کنترل اطلاعات شخصی شما
شرکت عمران شهر جدید صدرا اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی‌فروشید و به هیچ شکل دیگری در اختیارشان قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کند.