آکهی جذب سرمایه گذار
۱۳۹۵-۱۱-۳۰
بازدید مهندس خانی مدیرعامل شرکت عمران صدرا از دو پروژه مسکن مهر این شهر
۱۳۹۵-۱۲-۰۱

به میزبانی شرکت عمران شهر صدرا صورت گرفت: هم اندیشی تشکل های مردم نهاد در طرح توسعه شهر صدرا

گزارشات و مطالعات سند راهبردی توسعه شهر صدرا و بیانیه چشم انداز این شهر جدید در سومین کارگاه بررسی چگونگی تدوین سند راهبردی توسعه شهر جدید صدرا که به میزبانی شرکت عمران و با حضور تشکل های مردم نهاد، شهروندان، فعالان اجتماعی و فرهنگی این شهر و با حضور مشاوران طرح CDS دانشگاه علامه تهران برگزار گردید، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران صدرا، مهدی خانی مدیرعامل شرکت عمران در این جلسه در حضور اعضاء هیأت مدیره این شرکت تهیه سند راهبردی توسعه شهر صدرا را یکی از بهترین اقدامات برای آینده شهر صدرا دانست و ضمن اشاره به همکاری دانشگاه علامه تهران در این طرح اضافه کرد: صدرا شهری آرام و مستعد رشد است که روز به روز بیشتر به سمت انضباط شهری پیش می رود.

وی خاطرنشان کرد: مسئله فقرزدایی، اقتصاد و اشتغال به کمک برنامه CDS حل می شود و این برنامه می تواند افق استراتژیک شهر را ترسیم کرده، شهر را نجات دهد.

وی گفت: طرح سند راهبردی توسعه شهر (CDS) پیش از این در سطح کشور در شهرهای انزلی، شاهرود و قزوین اجرایی شده و در دنیا نیز موفق بوده است. خانی افزود: با اجرای این طرح مدیریت اقتصادی شهری به نتیجه می رسد و ثروت های عظیم منطقه به روش صحیح به بهره برداری خواهد رسید.

خانی همچنین لازمه اجرای کارهای بزرگ در شهر صدرا را همگرائی و مشارکت تمام گروههای ذینفع و ذی نفوذ دانست و اضافه کرد: شهر صدرا در بین ۱۸ شهر جدید کشور، در تمامی زمینه ها اول است و در جنوب کشور نیز کمک کننده به اکثر شهرهای جدید بوده ولی برای موفق ماندن به کمک تمامی شهروندان و نهادهای موثر نیاز داریم.

دکتر خلیل حاجی پور عضو هیأت مدیره و معاون شهرسازی این شرکت نیز در این جلسه ضمن اشاره به لزوم مشارکت شهروندان در اجرای این طرح به تشریح اولویت های شرکت عمران در شهر صدرا پرداخت. وی خاطرنشان کرد: برخی اهالی از شرکت عمران توقع ساخت مدرسه، مسجد و راه را دارند درحالیکه این وظایف در حیطه قانونی شرکت عمران نیست ولی اگر فرمانداری در این شهر مستقر باشد می تواند پیگیر استقرار دیگر نهادها باشد و این اولین نیاز توسعه شهر صدراست.

 

                                                                                                                                    روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است