استاندار فارس در آئین آغاز عملیات ساخت تصفیه خانه شهر یکصدهزار نفری صدرا گفت : تاخیر در آغاز اجرای فاضلاب این شهر باید با سرعت در زمان اجرا جبران شود .
۱۳۹۵-۰۳-۰۶
برگزاری دوره عمومی نظام پیشنهادات
۱۳۹۵-۰۳-۱۲

برگزاری دومین نشست مسابقه طراحی مرکز اجتماعات صدرا درشرکت عمران

دومین نشست مسابقه طراحی مرکز اجتماعات صدرا با حضور جناب آقای
دکتر حاجی پور عضو هیأت مدیره شرکت عمران صدرا وخانم مهندس میرزاد
وآقای صبوری مسئول شهر سازی واملاک شرکت همراه با حضورمدیر اجرائی
سایت (آقای مهندس حائری مازندرانی)وداوران مسابقه برگزار گردید. در این
جلسه ضمن بازدید اعضاء از موقعیت زمین در خصوص نحوه برگزاری مسابقه
نیز نتایجی حاصل شد.
جناب آقایان مهندس فرهاد احمدی. فیروز فیروز آرش بصیرت و خانم فریار جواهریان
داوران مسابقه ذکر شده می باشند.
جناب آقای مهندس محمد بهشتی یکی دیگر از داوران مسابقه در جلسه مذکور
حضور نداشتند.
آقایان دکتر لطفی و دکترگلی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز ومشاورین این
شرکت نیز در جلسه حضور داشتند.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است