برگزاری دومین نشست مسابقه طراحی مرکز اجتماعات صدرا درشرکت عمران
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
چهاردهم خرداد رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله علیه را به تمام آزادگان جهان تسلیت باد
۱۳۹۵-۰۳-۱۲

برگزاری دوره عمومی نظام پیشنهادات

برگزاری دوره عمومی نظام پیشنهادات
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا برای ارتقای سطح علمی
کارکنان و آشنایی همکاران با سیستم نظام پیشنهادات واستقرار این سیستم در
شرکت یک دوره عمومی نظام پیشنهادات به مدت ۶ ساعت در ۲ روز جهت تمامی
کارمندان شرکت عمران در تاریخ ۰۴/۰۳/۹۵ الی ۰۵/۰۳/۹۵ برگزار گردید.
روابط عمومی شرکت عمران صدرا

دیدگاه ها بسته شده است