بهره برداری ازدو مسجد در شهر جدید صدرا
۱۳۹۸-۰۲-۲۶
” اطلاعیه ” متقاضیان محترم مسکن مهر شهر جدید صدرا
۱۳۹۸-۰۳-۰۱

برگزاری جلسه توجیهی نیروهای حفاظت فیزیکی

جلسه توجیهی نیروهای حفاظت فیزیکی شرکت عمران شهر جدید صدرا در محل اداره حراست این شرکت با حضور نیروهای حفاظت فیزیکی برگزار گردید.

در این جلسه فرهاد همتیانپورفرد رئیس اداره حراست شرکت عمران شهر جدید صدرا به تشریح کامل شرح وظایف نگهبانی و اصول حاکم بر آن پرداخته و سپس مسئول حفاظت فیزیکی نیز نسبت به امور اجرایی مربوطه توضیحات لازم را ارائه کرد.

با تنظیم صورتجلسه ای، مراتب اجرایی همراه با شرح وظایف به امضاء حاضرین در جلسه رسید.

دیدگاه ها بسته شده است