بزرگداشت روز جهانى شهرسازى
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
در همایش شهرسازی هویت محله ایرانی مطرح شد: ایجاد حس تعلق و هویت در محله های شهر معاصر ایرانی اسلامی
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

بررسی وضعیت مسکن مهر بناسازان رمضان با حضور مسئولین

وضعیت تاسیسات زیربنایی مسکن مهر بناسازان رمضان طی جلسه ای با حضور مدیران شرکت عمران شهر جدید صدرا و نمایندگان شرکت های آبفا، برق و گاز شهر صدرا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، در این جلسه مقرر گردید شرکت آبفا و انبوه ساز پروژه جهت جداسازی انشعاب آب مسکونی زون های پروژه و زون کارگاهی در راستای تامین فشار مناسب آب مسکونی اقدامات لازم به عمل آورند. همچنین تأمین انشعاب برق سه فاز به آمپراژ مورد نیاز شرکت آبفا از دیگرتعهدات انبوه ساز در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین نسبت به تحویل زون A به متقاضیان تاپایان سال، برنامه ریزی های لازم انجام گردید.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است