فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی بخشی از ساختمان مصلی بزرگ صدرا
۱۳۹۷-۱۱-۲۹
بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از برخی پروژه های عمرانی شهر صدرا
۱۳۹۷-۱۲-۰۵

بازدید مدیرعامل شرکت عمران صدرا از پروژه های درحال اجرا+ گزارش تصویری

دیدگاه ها بسته شده است