مهدی خانی مدیرعامل شرک عمران صدرا اعلام کرد: • مراودات شرکت عمران صدرا با سرمایه گذاران در نمایشگاه بین المللی کیش گسترش می یابد.
۱۳۹۵-۰۸-۱۱
استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی از فرصت های سرمایه گذاری شهر صدرا
۱۳۹۵-۰۸-۱۵

بازدید مدیران ارشد شهر صدرا از غرفه شرکت عمران در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری

شهردار و رییس شورای اسلامی شهر صدرا از غرفه شرکت عمران در نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران صدرا، مهندس ملک زاده شهردار صدرا و اتحاد پور رییس شورای اسلامی شهر جدید صدرا عصر روز گذشته از غرفه شرکت عمران این شهر جدید در هشتمین نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری دیدن کردند و تلاش های این شرکت در راستای معرفی این شهر جدید در حیطه بین المللی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را ارج نهادند.

شهردار صدرا ضمن این بازدید، یکپارچگی عملکرد دو مجموعه شرکت عمران و شهرداری در شهر صدرا را لازمه حرکت رو به جلو و پیشرفت هرچه بیشتر شهر صدرا دانست.

شایان ذکر است هشتمین نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری از ۱۰آبان آغاز و تا پنجشنبه ۱۳ آبان در سالن نمایشگاههای بین المللی کیش ادامه دارد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است