رمضان ماه مهمانی خدا برمسلمانان مبارک باد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
((قابل توجه متقاضیان مسکن مهر شهر جدیدصدرا)) پروژه بناسازان رمضان
۱۳۹۵-۰۳-۱۹

بازدید حجت الاسلام خوشنویس از مسجد امیر الموئمنین (ع) ومسجد امام حسن مجتبی(ع)

شرکت عمران شهر جدید صدرا برای رفع نیازهای فضاهای روبنایی شهری در بخش اماکن مذهبی
اقدام به ساخت هفت مسجد نموده که دو مسجد امیر المومنین (ع) در ناحیه ۱۴ هکتاری ومسجد امام
حسن مجتبی (ع) در خیابان کوهسار افتتاح وآماده بهره برداری میباشد . بدین لحاظ روز گذشته با
حضور حجت الاسلام خوشنویس قائم مقام رئیس امور مساجد استان در شهر جدید صدرا طی
جلسه ای مراتب تحویل وتجهیز ونحوه بهره برداری به بهترین وپویا ترین شکل ممکن مورد
بررسی قرار گرفت ودر پایان نیز از مساجد مذکور بازدید بعمل آمد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است