میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید


اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید
15061699104
شهرسازی
48 ساعت
فاقد هزینه
مدارکی مورد نیاز نمی باشد

1

نظارت بر اجرای پروژه­ها و طرح­ها

2

تعیین مصادیق عدم رعایت ضوابط و استانداردها

3

ابلاغ هشدارها و دستورات رعایت ضوابط و استانداردها به مالکان، مجریان و پیمانکاران خاطی

4

اعمال راهکارهای جلوگیرانه از تخطی از ضوابط و استانداردها

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: