میز خدمت الکترونیک

شرکت عمران شهر جدید صدرا
 

خدمت: اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرتها و دعاوی


اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرتها و دعاوی
15061707101
شهرسازی
48 ساعت (به غیر از زمان استعلامات از دستگاه های دیگر)
فاقد هزینه
نامه از ارگان، دستگاه، اداره و ... در خصوص استعلام، مدارک شناسایی و یا وکالت نامه، شماره ثبت دبیرخانه و فرم تکمیل شده درخواست، مدارک مربوط نسبت به پلاک، آخرین وضعیت مالکیت مالی و غیره
ش

1

دریافت درخواست (استعلام، مغایرت، تخلّف و یا دعوا) و ثبت آن و اختصاص شماره­ی رهگیری

2

ارجاع درخواست به واحد تخصّصی مربوطه

3

بررسی تخصّصی و حقوقی درخواست واصله و مطالعه­ی ضوابط قانونی مرتبط

4

اقدام اصلاحی متناسب در صورت نیاز

5

جمع­آوری اطّلاعات از سامانه­ ها، حوزه­های ستادی و توابع و تهیه و ارسال پاسخ استعلام، مغایرت، تخلّف

6

حضور در دادگاه/ دادسرا در صورت نیاز جهت رفع مشکل دعوا

ارباب رجوع محترم در صورت تمایل با شرکت در نظرسنجی و ارایه راهکارهای مناسب ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید

نام و نام خانوادگی:

ایمیل:

یک دسته را انتخاب نمایید:

عنوان نظر:

پیام شما: