رحلت غریبانه برترین بانوی زمان خود، کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام ، تسلیت باد.
۱۳۹۴-۱۱-۰۱
با نشست مشترک شرکت عمران و شهرداری، روند توسعه و رفاه در صدرا شتاب می گیرد
۱۳۹۴-۱۱-۱۳

« اطلا عیـه مهم شـرکت عمران شهر جدید صدرا»

با عنایت به مصوبه شماره ۳۰۰/۳۷۹۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۴ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر لزوم اجتناب از اقدام مغایر با طرح های توسعه و عمران شهری به اطلاع می رساند مشاهده گردیده برخی افراد در اراضی ۴۱۲ هکتاری شمال شرق صدرا (موسوم به بقاع و عمران مساجد) اقدام به تخریب دیوارگذاری و احداث بنا بدون اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیربط نموده اند لذا باتوجه به استقرار اراضی مذکور در حریم صدرا و عدم موافقت با تغییر کاربری در مراجع ذیربط از هرگونه اقدام در اراضی مذکور خودداری نمایید. بدیهی است مسئولیت هرگونه اقدام مغایر با طرح های مصوب در محدوده قانونی و همچنین هرگونه آماده سازی در اراضی حریم برعهده خود اشخاص می باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است