تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مدرسه در ناحیه ۱۲۸ هکتاری-)نوبت سوم(
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
« اطلاعیه مهم شرکت عمران شهر جدید صدرا»
۱۳۹۵-۰۵-۲۱

اطلاعیه مهم شرکت عمران شهر جدید صدرا

بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در سنوات گذشته دارای بدهی مالی به شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشند می رساند مجمع عمومی محترم شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید نسبت به تخفیف در برخی جرائم دیرکرد مالی به شرح جدول ذیل اقدام نموده است. لذا باتوجه به محدود بودن مهلت استفاده از این شرایط ویژه ، متقاضیان محترم می توانند نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و انجام تسویه حساب مالی « تا زمان مجوز مهلت این تخفیف مطلوب » هرچه سریعتر به امور مالی شرکت عمران واقع در شهر صدرا – بلوار دنا – شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه فرمایند.

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید صدرا

دیدگاه ها بسته شده است